Historia

Powstanie oraz rozwój miasta Kępice i tym samym naszej garbarni ma ścisły związek z rodziną Bismarcków. W czasach rewolucji przemysłowej w XIX w. powstała nad brzegiem Wieprzy fabryka papieru. Prawie 100 lat później fabryka ta została przekształcona w garbarnię. Od 1999 roku przedsiębiorstwo „Kegar” Sp. z o.o. zajmuje się garbowaniem skór cielęcych, od 2002 roku według znanego standardu „Freudenberg”.

więcej

17.10.2014
Polityka Środowiskowa

+
+
+
+
więcej

+
+
+
+
1.09.2009więcej

1.05.2009
odnowienie umowy z "Weinheimer Leder" GmbH

+
+
+
więcej

1.09.2008
światowy kryzys finansowy

+
+
+
+
następne

2014

2012

2011

2009

2009

2009

2008

+
+
+
+

55-lecie garbarstwa w Kępicach!

więcej
+
+
+

1.09.2009
Przystąpienie do Polskiego Programu Czystszej Produkcji…

więcej
1.05.2009+
+
+
+

1.03.2009
odnawianie istniejących budynków

więcej
poprzedniewięcej

2006–2007
częściowe wyburzenia budynków

+
+
+
+
1.05.2004więcej

9 IX 2003
wizyta Carole i Marvina Bottke

+
+
+
+
więcej

1.12.2002
umowa partnerska z "Weinheimer Leder" GmbH

+
+
+
następne

2008

2007

2004

2003

2003

2002

2002

+
+
+
+

1.07.2008
umowa partnerska z "Emme Leder" GmbH

więcej
+
+
+
+

1.05.2004
Polska w Unii Europejskiej

więcej
+
+
+
+

1.01.2003
wyprawa skór cielęcych box

więcej
+
+
+
+

13 XII 2002
"AALC Poland" zmienia nazwę na "KEGAR"

więcej
poprzedniewięcej

4 XII 2002
"Weinheimer Leder" GmbH

+
+
+
+
więcej

11 IX 2001
atak na World Trade Center

+
+
+
+
więcej

20 IX 1999
rozpoczecie produkcji

+
+
+
+
więcej

4 III 1999
"Asia America Leather Corporation Poland"

+
+
+
następne

2002

2002

2001

2000

1999

1999

1999

+
+
+
+

30 IX 2002
"Freudenberg Leder" KG zamyka produkcję

więcej
11 IX 2001+
+
+

1.10.2000
umowa partnerska z "Freudenberg Leder" KG

więcej
+
+
+
+

31 III 1999
nabycie "KZG KEGAR" przez AALC Poland"

więcej
poprzedniewięcej

26 VII 1996
opatentowanie znaku firmowego KEGAR®

+
+
+
+
więcej

28 IX 1993
"HASCO Service & Consulting"

+
+
+
+
więcej

1 XII 1991†
Rule von Bismarck umiera

+
+
+
+
następne

1998

1996

1995

1993

1990

1991

1990

+
+
+
+

17 VII 1998
upadłość "KZG KEGAR"

więcej
+
+
+
+

31 III 1995
"KZG KEGAR" Sp. z o.o.

więcej
+
+
+
+

1990 – 1992
dynamiczna metoda garbowania

więcej
+
+
+
+

3.10.1990
zjednoczenie Niemiec

więcej
poprzedniewięcej

powstanie "KZG" KEGAR

+
+
+
+
9 XI 1989więcej

4 VI 1989
demokratyczne wybory w Polsce

+
+
+
+
więcej

13 XII 1981
stan wojenny w Polsce

+
+
+
+
więcej

16.10.1978
Karol Wojtyła papieżem

+
+
+
+
następne

1990

1989

1989

1984

1981

1980

1978

+
+
+
+

9 XI 1989
upadek muru berlińskiego

więcej
+
+
+
+

tunele suszarnicze, cykl Hot-Pit

więcej
+
+
+
+

1.08.1980
strajk w Stoczni Gdańskiej

więcej
16.10.1978
poprzedniewięcej

1.12.1970
strajki w Polsce

+
+
+
+
więcej

1.03.1968
demonstracje przeciwko PZPR

+
+
+
+
więcej

1963 – 1964
budowa oczyszczalni ścieków

+
+
+
+
następne

1972

1970

1969

1968

1967

1963

1964

+
+
+
+

PZPS ALKA

więcej
+
+
+
+

14 X 1969*
A.Ć.

więcej
1.03.1968+
+
+
+

Kępice uzyskują prawa miejskie

więcej
+
+
+
+

1.10.1964
wydział skór twardych PII

więcej
poprzedniewięcej

Kępickie Zakłady Przemysłu Skórzanego

+
+
+
więcej

21 XII 1958
S.W.

+
+
+
+
więcej

1.10.1956
wiec w Warszawie

+
+
+
+
więcej

1 VIII 1946
Zespół Szkół Leśnych

+
+
+
+
następne

1962

1959

1958

1957

1956

1950

1946

+
+
+
+

9 III 1959
wydział skór miękkich PI

więcej
+
+
+

30.05.1957
Kępickie Zakłady Garbarskie oficjalne przejęcie

więcej
+
+
+
+

16.10.1950
Kępickie Zakłady Garbarskie

więcej
poprzedniewięcej

Poznańskie Zakłady Papiernicze

+
+
+
+
więcej

20 I 1940†
Wilhelm Nikolaus von Bismarck

+
+
+
+
więcej

24.10.1929
początek Wielkiego Kryzysu

+
+
+
+
następne

1946

1945

1945

1940

1938

1929

1928

+
+
+
+

szkoła podstawowa w Kępicach

więcej
+
+
+
+

6 III 1945
wyzwolenie Kępic

więcej
+
+
+
+

rozwój "Varziner Papierfabrik" AG

więcej
24.10.1929+
+
+
+

powstanie gminy Hammermühle

więcej
poprzedniewięcej

10 IX 1927
szkoła garbarska w Radomiu

+
+
+
+
więcej

11 XI 1918
niepodległość Polski

+
+
+
+
więcej

rozwój "Varziner Papierfabrik" AG

+
+
+
+
więcej

Moritz Behrend kończy pracę

+
+
+
+
następne

1927

1921

1918

1918

1915

1911

1910

+
+
+
+

Wilhelm Nikolaus von Bismarck

więcej
+
+
+
+

elektrownie wodne na Wieprzy

więcej
+
+
+
+

wynalezienie garbników syntetycznych

więcej
poprzedniewięcej

1900 - 1904
garbowanie solami chromowymi

+
+
+
+
więcej

24 X 1899
w Erie rusza produkcja

+
+
+
+
więcej

30 VII 1898
Otto von Bismarck

+
+
+
+
następne

1907

1900

1901

1899

1899

1898

1898

+
+
+
+

produkty do wytrawy enzymatycznej

więcej
+
+
+
+

30 V 1901†
Wilhelm von Bismarck

więcej
+
+
+
+

11 V 1899
powstanie "Hammelmill Paper Company"

więcej
+
+
+
+

VI 1898
budowa fabryki papieru w Erie

więcej
poprzedniewięcej

Moritz Behrend emigruje do USA

+
+
+
+
więcej

szkoła garbarska - Freiberg

+
+
+
+
więcej

pożar w Hammermühle

+
+
+
+
więcej

1883, 1884, 1889
system ubezpieczeń społecznych

+
+
+
+
następne

1892

1890

1889

1888

1886

1884

1883

+
+
+
+

powstanie "Varziner Papierfabrik"

więcej
+
+
+
+

powódź w Hammermühle

więcej
+
+
+
+

wprowadzenie prawego i lewego buta

więcej
poprzedniewięcej

budowa szkoły oraz stacji kolejowej

+
+
+
+
więcej

otwarcie gorzelni w Warcinie

+
+
+
+
więcej

Bismarck wydierżawia Kampmühle

+
+
+
+
następne

1883

1883

1880

1879

1878

1875

1873

+
+
+
+

Bismarck dzieli zakłady

więcej
+
+
+
+

rozwój osady

więcej
+
+
+
+

Kępice uzyskują połączenie kolejowe

więcej
+
+
+
+

I 1873
Bismarck wydierżawia Hammermühle

więcej
poprzedniewięcej

1871 - 1890
Bismarck Kanclerzem Rzeszy

+
+
+
+
więcej

4 IV 1870
budowa Hammermühle - założenie Kępic

+
+
+
+
więcej

1 IV 1868
Bismarck nabywa Fuchsmühle ("Lisi Młyn")

+
+
+
więcej

sprowadzenie quebracho

+
+
+
+
następne

1871

1870

1870

1868

1868

1867

1867

+
+
+
+

1870–1871
wojna niemiecko - francuska

więcej
+
+
+

8.10.1868
umowa dzierżawy Kruszki z braćmi Behrend

więcej
+
+
+
+

7 VI 1867
Bismarck nabywa Warcino

więcej
poprzedniewięcej

wynalezienie barwników syntetycznych

+
+
+
+
więcej

sprowadzenie Mimozy

+
+
+
+
1 IV 1815więcej

Kongres Wiedeński

+
+
+
+

1866

1850

1830

1822

1815

1815

1772

+
+
+
+

Związek Północnoniemiecki

więcej
+
+
+
+

masowa produkcja obuwia

więcej
+
+
+
+

1 IV 1815
Otto von Bismarck

więcej
+
+
+
+

1772, 1793, 1795
Rozbiory Polski

więcej